Vzdelávanie zamestnancov

Kia Motors Slovakia s.r.o. zrealizovala v období 2009-2012 projekt zameraný na vzdelávanie svojich zamestnancov pod názvom: Kvalitným vzdelávaním zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. k rastu konkurencieschopnosti a rozvoju spoločnosti a podpore udržania pracovných miest.

Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z ESF v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške 983 571,24 eur. 

Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti a hlavnými oblasťami vzdelávania boli: komplexný rozvoj manažérov, rozvojový program pre výrobných pracovníkov, vzdelávanie v oblasti IT, jazykové vzdelávanie, technické odborné vzdelávanie rozvíjanie mäkkých zručností.

Do konca júna 2012 spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o. preškolila celkovo 2 484 zamestnancov v rámci 89 vzdelávacích aktivít za celkovo 923 291,57 eur.

2469.jpg

    www.employment.gov.sk     www.esf.gov.sk     www.sia.gov.sk     www.europa.eu