Ako postupovať

O pracovnú pozíciu u nás sa môžete uchádzať jedným z uvedených spôsobov:

Môžete vyplniť on-line dotazník, ktorý je k dispozícii pri každej zverejnenej pracovnej pozícií alebo nám zaslať životopis spolu so žiadosťou a súhlasom so spracovaním osobných údajov elektronicky na adresu recruit@kia.sk alebo kariera@kia.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu Kia Motors Slovakia s.r.o., Oddelenie ľudských zdrojov, P.O.BOX 2, 013 01 Teplička nad Váhom.

Dôležité informácie:

  • v žiadosti nezabudnite uviesť názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate
  • životopisy pre inžinierske pozície a administratívu je nutné doručiť aj v anglickom jazyku

Priebeh náborového procesu:

  • po obdržaní žiadosti o prijatie do zamestnania pristupujeme k internej preselekcii a posúdeniu životopisov
  • kandidáti, ktorí spĺňajú požadované kritériá sú telefonicky pozvaní na pracovný pohovor
  • výberové konanie pre inžinierske a administratívne pozície prebieha spravidla v dvoch kolách, časť pohovoru je vedená  v anglickom jazyku
  • výberové konanie na výrobné pozície má charakter personálneho pohovoru, ktorý môže byť v závislosti od typu pozície  doplnený o zručnostné testy

Ako sa k nám dostanete:

  • doprava je zabezpečená firemnými autobusmi spoločnosti s odchodom zo žilinskej autobusovej stanice
  • z autobusovej stanice v Žiline sa do závodu spoločnosti Kia Motors Slovakia, prípadne do vzdelávacieho centra v Gbeľanoch, dostanete autobusmi mestskej hromadnej dopravy č. 25 a 35 z nástupišťa č. 23 alebo 24
  • sú označené ako zmluvné autobusy spoločnosti Kia Motors Slovakia

Presné odchody autobusov nájdete na http://www.dpmz.sk/cestovny-poriadok/