Kariéra

Kariéra v Kia Motors Slovakia

Spoločnosť Kia Motors Slovakia je nielen globálnym výrobcom špičkových automobilov, ale pre mnohých aj atraktívnym zamestnávateľom. Zamestnanci oceňujú možnosti odborného a kariérneho rastu ako aj prácu s najmodernejšími technológiami v príjemnom prostredí, možnosti vzdelávania, bohatý sociálny program, či princípy a hodnoty, ktoré sú piliermi spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Dôležití sú pre nás ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a ďalej sa rozvíjajú, a preto naša spoločnosť chce byť plnohodnotným partnerom pri napĺňaní profesionálnych a osobných cieľov našich zamestnancov. Ak máte záujem o automobilový priemysel, sme presvedčení o tom, že vám vieme ponúknuť úspešnú realizáciu vašich pracovných očakávaní, odborný a atraktívny kariérny rast. Nenechajte si preto ujsť kariéru v našej spoločnosti.

Aktívne participujeme aj na príprave študentov, teda našich budúcich možných zamestnancov, prípadne zamestnancov iných podobne zameraných spoločností. Rozvíjame spoluprácu tak so strednými odbornými školami ako aj s univerzitami v rámci celého Slovenska. Sprostredkovávame predovšetkým odbornú prax ale aj konzultácie ku bakalárskym, či diplomovým prácam. Najlepším žiakom a študentom ponúkame už počas štúdia možnosť čerpania štipendia a pracovnú pozíciu hneď po skončení štúdia.

Aj pre absolventov sú u nás dvere otvorené. Všetci novoprijatí zamestnanci prejdú viacúrovňovým tréningovým programom, vďaka ktorému získate vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie vašej práce.

Aktuálne voľné pracovné pozície sú zverejňované na našej internetovej stránke http://www.kia.sk/kariera, kde môžete priamo vyplniť prihlášku alebo svoj životopis poslať poštou na adresu Kia Motors Slovakia, P.O. Box 2, 013 01, Teplička nad Váhom.